Ko smo mi?

Materijalna šteta.

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju, delimičnoj šteti, onemogućavanju ili otežavanju upotrebe stvari, ili u nekoj smetnji zbog čije uklanjanje iziskuje troškove kojih u suprotnom ne bi bilo. Osiguravajuće društvo štetnika je dužno da oštećenom licu nadoknadi štetu koju je prouzrokovao njen osiguranik. Materijalna šteta može nastati i u slučaju povrede, ako je ta povreda povukla nesposobnost za rad ili troškove lečenja. Slučajevi materijalne štete kod telesne povrede ili oštećenja zdravlja su:

- troškovi lečenja,

- propuštena (izgubljena) zarada

- troškovi povećane potrebe usled povrede.

- renta (buduća izguljena zarada)

- tuđ pomoć i nega

Stvarna šteta

Stvarna šteta je neko umanjenje imovine (smanjenje aktive ili povećanje pasive).

Izgubljena dobit

Izgubljena dobit nije svaka dobit kojoj se neko nada, već samo ona koja se osnovano mogla očekivati prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima, a koje je sprečeno štetnikovom radnjom.

Potrebna dokumentacija

Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti pozivom na brojeve telefona iz KONTAKTA.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna (neimovinska) šteta (član 200 ZOO) nastaje usled umanjenja životne aktivnosti, pretrpljenog straha, fizičkih bolova , estetske naruženosti, duševnog bola zbog smrti bliskog lica, duševnog bola zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica.

Fizički bol i pretrpljeni strah se opravdava intenzitetom i dužinom trajanja,

Estetska naruženost se opravdava narušavanjem izgleda oštećenog (trajni ožiljci, amputacija, hramajući hod, ogrničeni pokreti…)

Duševni bol se opravdava umanjenjem životnih i radnih aktivnosti, teškog invaliditeta, gubitkom bliske osobe…

Potreban vam je savet i asistencija oko nastalih šteta?

Kontaktirajte nas

Šta klijenti kažu

Naši partneri

Kontaktirajte nas danas:

+381 11/41-40-308, 41-40-309

+381 66/284141, 66/284142

office@beo-legal.rs