Pravna izjava

Bez garancije i odgovornosti

Iako se Beo-legal d.o.o. maksimalno trudi da informacije koje su date budu tačne i aktuelne, ne dajemo nikakve garancije, niti preuzimamo odgovornost po pitanju kompletnosti informacija prikazanih na ovoj internet stranici, i ne preuzimamo odgovornost sa svim u vezi sa korišćenjem ove internet stranice i svih stranica povezanih sa ovom stranicom kao i aplikacijom. Beo-legal može u bilo kojem momentu promeniti ovu stranicu bez prethodne najave, ali ne preuzima odgovornost po pitanju obnavljanja aktuelnog sadržaja na njoj. Svi korisnici prihvataju korišćenje ove i svih stranica povezanih sa njom kao i aplikacije, na sopstveni rizik. Beo-legal ni drugi koji su učestvovali u kreiranju, pripremi, i održavanju ove internet stranice i aplikacije, ili bilo koje internet stranice povezane sa ovom, ne mogu biti odgovorni na bilo koji način za eventualnu štetu, nastalu korišćenjem istih, ili usled nemogućnosti da se koriste ove stranice, aplikacije, kao ni za bilo kakve greške ili omaške u sadržaju istih.


Bez ponuda i podstrekivanja

Informacije date na ovim internet stranicama, aplikaciji, su isključivo informativnog karaktera i koristite ih na sopstvenu odgvornost bez prisile i podstrekivanja.

Linkovi

Za prikazivanje linkovi ka stranicama treće strane ne iznosimo nikakvo mišljenje vezano za njihov sadržaj i odričemo se bilo kakve odgovornosti u vezi sa korišćenjem istih.

Zaštitni znak

Svi spomenuti zaštitni znaci su vlasništvo Beo-legal-a.

Zaštita autorskih prava

Beo-legal internet stranica, aplikacija i informacije koje sadrže, zajedno sa referencama, su prikazane samo zarad informisanja. Bilo kakva reprodukcija, retransmisija, kopiranje ili drugo korišćenje je najstrožije zabranjeno. Zahtev za dozvolu za reprodukovanje bilo koje informacije sa ove internet stranice ili aplikacije treba uputiti administratoru na mail office@beo-legal.rs